வினையான தொகை

மதி
மதி மதி
வளர்மதி
வளராமதி
வளராதமதி
வளர்ந்தும் வளராத மதி
வளர்ந்து வளராத மதி
வளராத வளர்ந்த மதி
வளராது வளர்ந்த மதி
வளர்ந்தாலும் வளரலாம் மதி
வளரலாம் வளரலாம் மதி
வளராமலும் போகலாம் மதி
வளராது வளராது மதி
வளரவே வளராத மதி
வளரவே வளராது மதி
வளரக் கூடாது மதி
வளரவே கூடாத மதி
வளரவே கூடாது மதி
வளரவிடக் கூடாது மதி
வளர்ந்தாலும் விடக்கூடாது மதி
வளரக்கூடும் மதி
வளரட்டும் மதி
வளர்கின்ற மதி
வளரும் மதி
வளர்ந்திடும் மதி
வளர்ந்துவிடும் மதி
வளராமல் விடுமோ மதி
வளர்ந்தே தீரும் மதி
வளராமல் விடாது மதி
வளர்ந்து விட்ட மதி
வளர்ந்தே விட்ட மதி
வளர்ந்த மதி
வளரும் வளரும் மதி
வளர்ந்து வளரும் மதி
வளரும் வளர்ந்து மதி
வளர்ந்து வளர்ந்து மதி
வளர்ந்த வளர்ந்த மதி
வளர்ந்தே போகும் மதி
வளர்ந்து போகும் மதி
வளர்ந்தும் போகும் மதி
வளரப் போகும் மதி
வளராமல் போகும் மதி
வளராமலே போகும் மதி
வளராமல் போன மதி
வளராமல் போனதே மதி
வளராமலே போனதே மதி
வளராமலே போன மதி
வளராமல் போனது மதி
வளர் வளர் மதி
வளர் தகவு மதி
வளர் நிகழ் மதி
வளர் தகவு நிகழ் மதி
வளர் நிகழ் தகவு மதி
மதி மதி
வளர்ந்தது போதும் மதி
வளர் மதி
மிதி மதி
மதி மிதி
மிதி மிதி
கெடுமதி …

25.07.98

பன்முகம் ஜனவரி – மார்ச் 2004 இதழில் வெளியானது

Advertisements
கவிதைகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . குறிச்சொற்கள்: . Leave a Comment »

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: