கார்காலக் குறிப்புகள் … 5

தேவனானவர்
ஆசீர்வதித்த ஏழாம் நாளுக்குப் பின்னும்
பூமியானது வெட்டாந்தரையாயிருந்தது
சகலவிதப் பூண்டுகளும் இன்னும் முளைத்திருக்கவில்லை
பூமியின்மேல் மழை பொழிந்திருக்கவில்லை
பின் மூடுபனி எழும்பி பூமியெல்லாம் நனைத்தது
நனைந்த மண்ணெடுத்து
அவ்வழிப்போன ஈரக்காற்றை நாசியில் நுழைத்து
தேவனானவர் மனுஷனை ஜீவாத்துமாவாக்கினார்
அவன் விலா எலும்பெடுத்து ஒரு மனுஷியும் தந்தார்
ஆனால் சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகும் முதல் நாளே
தேவனானவர் ஜலத்தின் மீது அசைவாடிக்கொண்டிருந்தார்
பின் ஜலத்தினின்று ஜலம் பிரிந்தது
மத்தியில் ஆகாயவிரிவு உண்டானது
ஆகாயவிரிவுக்கு மேலே இருக்கிற ஜலத்திற்கும்
கீழிருப்பதற்கும் பிரிவுண்டானது
அது அப்படியே ஆயிற்று
வானத்தின் கீழிருந்த ஜலம் ஓரிடத்தில் சேர்ந்தது
வெட்டாந்தரையே பூமியானது
சேர்ந்த ஜலம் சமுத்திரமானது
அது நல்லதானது
புல்லும் பூண்டும் விருட்சங்களும்
ஜாதிப்படியே முளைத்தது
ஜாதி இப்படியாக முளைத்தது
பகலும் இரவும்
வெளிச்சத்திற்கும் இருளுக்கும்
வித்தியாசம் உண்டானது
(ஆதியிலே இருள் ஆழத்தின் மேல் இருந்தது)
மகாமச்சங்களையும் நீந்தும் ஜீவஜந்துக்களையும்
ஆகாய விரிவில் பறக்கும் பறவைகளையுமே
ஜலம் திரளாய் ஜநிப்பித்தது
பின் சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி ஐந்தாம் நாளாயிற்று
தேவன் தம் சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார்
தேவசாயலாகவே அவனை சிருஷ்டித்தார்
அயர்ந்த நித்திரையேதும் அவனுக்கு வரப்பண்ணாமலேயே
விலா எலும்பேதும் முறிக்காமலேயே
ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார்
ஜாதிஜாதிப்படியே பல்கிப் பெருகப் பணித்தார்
ஆகாயத்துப் பறவைகளையும் பூமியின் சகல ஜீவஜந்துக்களையும்
சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆண்டனுபவிக்க ஆசீர்வதித்தார்
சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி ஆறாம் நாளாயிற்று
தேவன் ஏழாம் நாளை ஆசீர்வதித்து அதை பரிசுத்தமாக்கினார்
பின்னும்
சகலவித செடிகளும் பூமியின்மேல் இன்னும் உண்டாகவில்லை
தேவன் பூமியின்மேல் இன்னும் மழையைப் பெய்யப்பண்ணவில்லை
மகாமச்சங்கள் பல்கிப்பெருகி ஆர்ப்பரித்த ஜலசமுத்திரம் இருந்தும்
பூமியின்மேல் அப்போது ஆறுகள் ஏதும் இருக்கவில்லை

06.09.03

மணல்பிரதி – ஜனவரி 2004

கவிதைகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . குறிச்சொற்கள்: . Leave a Comment »

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: