வேண்டுதல்

இங்கே, வீட்டில்
ஒரு சின்ன மூலையில்
பலிபீடம் ஒன்று வைக்கலாமா என்று யோசித்திருக்கிறேன்
எது எப்படியோ, வீட்டில் எங்கு வேண்டுமானாலும்
மண்டியிட்டு விழுந்துவிடுவது எனக்குப் பழக்கமானதுதான்
சில நேரங்களில் எதைப் பற்றியுமே யோசிக்காமல்
மண்டியிட்டு வணங்குவதுண்டு
கடவுளே, இதோ என் சித்தம், எடுத்துக்கொள்
என்று சிலபோது சொல்வதுண்டு
ஏனென்றால் அந்த நேரங்களில்
எப்போதும் வீட்டில் ஒருவரும் இருப்பதில்லை
அதனால் என் சித்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு
என்னை அவன் வழியில் இட்டுச் செல்லவெண்டுமென்று
ஆண்டவனை நான் கேட்டுக் கொள்வதுண்டு.

உண்மையிலேயே இன்று நல்ல மழையடிக்கிறது
என்ன?

– இஸபெல்லா மரியா ப்ரெளன்
The Book of American Negro Poetry, Edited with Prefaces and Critical notes by James Weldon Johnson, Harcourt Brace Javonovich, 1959.

தமது ஆறாம் வயதிலேயே ப்யானோ வாசிக்கக் கற்றுக் கொண்டவர். கவிதைகளோடுகூட இசைப் பாடல்களும் இயற்றுபவர்.

கவிதாசரண் ஜனவரி – பிப்ரவரி 2004

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: