நல்ல வாயும் நாற வாயும்

நல்ல வார்த்தைகள் தேய்ந்துபோன காலத்தில்
கொடும் தேளாய் கொட்டும்
கெட்ட வார்த்தைகள்
வாழ்வூட்டட்டும்.

குத்துக்கு குடை
குடைக்கு கிடை
கிடைக்கு செங்குத்து
செங்குத்துக்கு இடைவெட்டு
இடைவெட்டுக்கு கடைக்கட்டு
கட்டுக்கு கழிசடை
கழிசடைக்கு பத்தினி
பத்தினிக்கு பரத்தை
பரத்தைக்கு பரப்பிரம்மத்தோடு படுத்தல்
பரப்பிரம்மம் லிங்கமயம்
லிங்கம் ஆலிங்கனம்
ஆ எருது
எருது விழுது
விழுது எழுவது
எழுவது திரிவது
திரிவது தொய்வது
தொய்வது காய்வது
காய்வது கனிவது
கனிவது நல்லது
நல்லது நாறுவது / மணப்பது
நாறுவது நாலு வார்த்தை பேசும்.

நல்ல வார்த்தைகள் தேய்ந்துபோன காலத்தில்
கொடும் தேளாய் கொட்டுவது
காய்வது
மிக நல்லது.

கவிதை, கவிதைகள், Uncategorized இல் பதிவிடப்பட்டது . Leave a Comment »

கண்டேன் சீதையை

 

பருத்த இடையும் கருத்த மேனியும்
பெருத்த வாளும் கடும் பாறையும்
ஆர்ப்பரித்த அலைகடலும்
கடந்தே கண்டான் கம்பன் கற்பனையில்

தீச்சட்டியும் பாற்குடமும் மண்சோறும் மரப்பசுவும்
மாரடித்த மங்கையரும் ஆழிச் சேய்படையும்
சிகப்பு சைரனும் காக்கிச் சேனையும் காத்த
காணா அருமருந்துத் தருவை தாயை
கண்டிலர் அவர் கவர் னவர்.

கவிதைகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . குறிச்சொற்கள்: , , . Leave a Comment »

பிழைத் திருத்தல்

என் பிழை

அவர் பிழை

இவர் பிழை

உவர் பிழை

அது பிழை

இது பிழை

உது பிழை

அன்றும் பிழை

இன்றும் பிழை

என்றும் பிழை

அதிலும் பிழை

இதிலும் பிழை

உதிலும் பிழை

எங்கும் பிழை

எதிலும் பிழை

எப்போதும் பிழை

பிழை பிழை

பிணைந்திருப்பதும் பிழை

பிரிந்திருப்பதும் பிழை

பிழைத்திருப்பதே பிழை

பிழைத்திருப்பது அத்தனையும் பிழை

பிழையே பிழை

01.07.13

கவிதைகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . Leave a Comment »

பிழையின் பிறப்பு

பொய் பொய் பொய்

நீ சொல்வதெல்லாம் பொய்

கள்ளன் கயவன் கல்நெஞ்சன்

கபட நாடகக் கலையில் கரைகண்டவன்

திருகு விழியன்

திணவெடுத்துத் திசையற்றுத் திரிபவன்

புழு

பூச்சி

புல்

பூண்டு

ஒப்பிலாப் புழுதி நீ

ஒட்டுப் பேன் நீ

புழை விழைந்தொழுகும்

பீளை நீ

பிழையின் பிறப்பு நீ

பிழைத்து போ …

பிணை முறித்து

பிழைத்து

பன்றியாய் பீ தின்று

பாவமும் பரிகசிக்க

பாழாய்

பழங்கிணறாய்

புதைந்து

நெடுங்கிடையாய் ஆழ்வீழ்ந்து

கவிந்திருக்கிறேன்

கவிதைகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . குறிச்சொற்கள்: . Leave a Comment »

ஒரு மனம் ஓராயிரம் நினைவுகள் ஒரு பார்வை

நினைவுகளைச் சுமந்த மனமொன்று
நிறைவற்று அலைகிறது
காற்றிலே அலைந்த ஒற்றைச் சிறகு
அன்றிது
விருட்சம்
வேரிலே பாய்ந்த சுடுநீர்
கிளைகளில் இலைகளில்
பழுத்த கனிகளில்
மலராத மொட்டுகளில்
அடி முதல் நுனி வரை
உறைந்த பெரும் குருதியும்
அகாலக் கதறல்களும்
அழுகிய உடல்களும்
அணையாத் தனலுமாய்
காற்றில் கனவாய்
பெரும் நினைவாய்
அலைந்து சுழலும்
ஒரு மனம்
ஒராயிரம் நினைவுகள்

ஒரு பார்வை

கவிதைகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . குறிச்சொற்கள்: , , . Leave a Comment »

கவிக் குரங்கு

முக்கினேன் முனகினேன்
முருகா!
முச்சந்தியில்
மூலைக்கு மூலை
முட்டி மோதினேன்
முருகா!
முட்டாளே முட்டாளே
மண்டையிலே மயிர்
மழித்த முட்டாளே
மூடமே
முடமே
முண்டமே
முக்குக்கு முக்கு
முகக்கிறுக்கு
மனக்கிறுக்கு
முறுகி
முனை!
முருகா!
முருகி
மனம் மருகி
முழங்கை மடக்கி
முஷ்டி மூடி
முடியல்லையே
கவி வல்லையே
முருகா முருகா!
கவிதைகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . குறிச்சொற்கள்: , , . Leave a Comment »

ஓராயிரம் சிறகுகள்

சிறகொன்று

காற்றில் தசாப்தங்களாய்

அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறது

ஒற்றைச் சிறகொடு

இற்றைக்கு

பல்லாயிரம் ”சிறகொன்று”கள்

மொட்டைக் கவிதைகளோ

அவ்வொற்றைச் சிறகையே

இமைத்துக் கண்ணடித்துக்

கண்ணாடியில் சிலிர்ப்பன

சொல்லாத சேதிகள் கடந்து

சொல்லாத சேதிகள் கடந்து

சொன்ன சேதிகளும்

சொன்ன சேதிகளும்

சொன்ன சேதிகளும்

சொல்லொன்னா சேதிகளும்

சொல்லொன்னா சேதிகளும்

என

பல்லாயிரம் சிறகுகள்

காற்றில் அலைகின்றன

மொட்டைக் கவிதைகளோ

அவ்வொற்றைச் சிறகைக்

கண்ணடித்து

கண்ணாடியில்

சிலிர்த்து

சலிக்கின்றன

கவிதைகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . குறிச்சொற்கள்: , , , , . Leave a Comment »
%d bloggers like this: