ஆலெலூயா

அறிவுறுத்துபவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்

பொதுவாக பொதுவில் அறிவுறுத்துபவர்கள்

ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்

பொதுவில் பொதுவாக அறிவுறுத்துபவர்கள்

ஆண்டவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்

பொதுவாக பொதுவில் அறிவுறுத்துபவர்கள்

பெரிதினும் பெரிதானவர்கள்

அரிதினும் அரிதானவர்கள்

அரிதாரம் அற்றவர்கள்

அறம் அறிந்தவர்கள்

அறிவானவர்கள்

அற்பராகவும் ஆனவர்கள்.

 

ஆமென்!

Advertisements
கவிதைகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . Leave a Comment »

விட்டை

கண்கள் கலந்து

கருவுருவதில்லை காதல்

கன்னத்து முத்தத்தில்

கழுத்து வருடலில்

உதட்டு உரசலில்

ஊற்றெடுப்பதில்லை காதல்.

 

அந்தராத்மாவில்

அந்தரத்தில்

பிறப்பதில்லை காதல்

அடியில்

மடியில்

கால் கவட்டுக்கிடையில்

ஊற்றெடுப்பதே காதல்.

 

கவட்டுக்கிடையில்

கள்ளம் நல்லம்

நல்ல வெல்லம் என்ன?

கழுதை விட்டை

கதிமோட்சம்.

கவிதைகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . Leave a Comment »

ஏகம் அனேகம்

எனைச் சிறுகச் சிறுகக்
கொன்றவர் அனேகர்

பேச்சும் மூச்சும்
ஆட்டமும் ஆர்ப்பரிப்பும்
ஆசையும் ஆனந்தமும்
அன்பும் அரவணைப்பும்
சிரிப்பும் சினேகிதமும்
ஏக்கமும் இரக்கமும்

எதுவும்

ஏற்க
கோர்க்க
சேர்க்க
சிரிக்க
ஏலாதவனாய்

எனைச் சிறுகச் சிறுகக்
கொன்றவர் அனேகர்.

நான் மடியவில்லை

அழுகவில்லை
புழுவாகவில்லை
பூச்சியாகவில்லை
வித்தாகவில்லை
விதையாகவில்லை
செடியாகவில்லை
மரமாகவில்லை
கிளைக்கவில்லை
பூக்கவில்லை
காய்க்கவில்லை
கனியாகவுமில்லை

கல்லாகவில்லை
மண்ணாகவில்லை
விண்ணாகவில்லை
காற்றாகவில்லை
கடலாகவில்லை
எந்தச் சாக்கடையாகவும்
இல்லை

நான் மடியவும் இல்லை
உயிர்த்தெழவும் இல்லை

எனைச் சிறுகச் சிறுகக்
கொன்றவர் அனேகர்.

 

கவிதைகள், Uncategorized இல் பதிவிடப்பட்டது . Leave a Comment »

நல்ல வாயும் நாற வாயும்

நல்ல வார்த்தைகள் தேய்ந்துபோன காலத்தில்
கொடும் தேளாய் கொட்டும்
கெட்ட வார்த்தைகள்
வாழ்வூட்டட்டும்.

குத்துக்கு குடை
குடைக்கு கிடை
கிடைக்கு செங்குத்து
செங்குத்துக்கு இடைவெட்டு
இடைவெட்டுக்கு கடைக்கட்டு
கட்டுக்கு கழிசடை
கழிசடைக்கு பத்தினி
பத்தினிக்கு பரத்தை
பரத்தைக்கு பரப்பிரம்மத்தோடு படுத்தல்
பரப்பிரம்மம் லிங்கமயம்
லிங்கம் ஆலிங்கனம்
ஆ எருது
எருது விழுது
விழுது எழுவது
எழுவது திரிவது
திரிவது தொய்வது
தொய்வது காய்வது
காய்வது கனிவது
கனிவது நல்லது
நல்லது நாறுவது / மணப்பது
நாறுவது நாலு வார்த்தை பேசும்.

நல்ல வார்த்தைகள் தேய்ந்துபோன காலத்தில்
கொடும் தேளாய் கொட்டுவது
காய்வது
மிக நல்லது.

கவிதை, கவிதைகள், Uncategorized இல் பதிவிடப்பட்டது . Leave a Comment »

கண்டேன் சீதையை

 

பருத்த இடையும் கருத்த மேனியும்
பெருத்த வாளும் கடும் பாறையும்
ஆர்ப்பரித்த அலைகடலும்
கடந்தே கண்டான் கம்பன் கற்பனையில்

தீச்சட்டியும் பாற்குடமும் மண்சோறும் மரப்பசுவும்
மாரடித்த மங்கையரும் ஆழிச் சேய்படையும்
சிகப்பு சைரனும் காக்கிச் சேனையும் காத்த
காணா அருமருந்துத் தருவை தாயை
கண்டிலர் அவர் கவர் னவர்.

கவிதைகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . குறிச்சொற்கள்: , , . Leave a Comment »

பிழைத் திருத்தல்

என் பிழை

அவர் பிழை

இவர் பிழை

உவர் பிழை

அது பிழை

இது பிழை

உது பிழை

அன்றும் பிழை

இன்றும் பிழை

என்றும் பிழை

அதிலும் பிழை

இதிலும் பிழை

உதிலும் பிழை

எங்கும் பிழை

எதிலும் பிழை

எப்போதும் பிழை

பிழை பிழை

பிணைந்திருப்பதும் பிழை

பிரிந்திருப்பதும் பிழை

பிழைத்திருப்பதே பிழை

பிழைத்திருப்பது அத்தனையும் பிழை

பிழையே பிழை

01.07.13

கவிதைகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . Leave a Comment »

பிழையின் பிறப்பு

பொய் பொய் பொய்

நீ சொல்வதெல்லாம் பொய்

கள்ளன் கயவன் கல்நெஞ்சன்

கபட நாடகக் கலையில் கரைகண்டவன்

திருகு விழியன்

திணவெடுத்துத் திசையற்றுத் திரிபவன்

புழு

பூச்சி

புல்

பூண்டு

ஒப்பிலாப் புழுதி நீ

ஒட்டுப் பேன் நீ

புழை விழைந்தொழுகும்

பீளை நீ

பிழையின் பிறப்பு நீ

பிழைத்து போ …

பிணை முறித்து

பிழைத்து

பன்றியாய் பீ தின்று

பாவமும் பரிகசிக்க

பாழாய்

பழங்கிணறாய்

புதைந்து

நெடுங்கிடையாய் ஆழ்வீழ்ந்து

கவிந்திருக்கிறேன்

கவிதைகள் இல் பதிவிடப்பட்டது . குறிச்சொற்கள்: . Leave a Comment »
%d bloggers like this: