நல்ல வாயும் நாற வாயும்

நல்ல வார்த்தைகள் தேய்ந்துபோன காலத்தில்
கொடும் தேளாய் கொட்டும்
கெட்ட வார்த்தைகள்
வாழ்வூட்டட்டும்.

குத்துக்கு குடை
குடைக்கு கிடை
கிடைக்கு செங்குத்து
செங்குத்துக்கு இடைவெட்டு
இடைவெட்டுக்கு கடைக்கட்டு
கட்டுக்கு கழிசடை
கழிசடைக்கு பத்தினி
பத்தினிக்கு பரத்தை
பரத்தைக்கு பரப்பிரம்மத்தோடு படுத்தல்
பரப்பிரம்மம் லிங்கமயம்
லிங்கம் ஆலிங்கனம்
ஆ எருது
எருது விழுது
விழுது எழுவது
எழுவது திரிவது
திரிவது தொய்வது
தொய்வது காய்வது
காய்வது கனிவது
கனிவது நல்லது
நல்லது நாறுவது / மணப்பது
நாறுவது நாலு வார்த்தை பேசும்.

நல்ல வார்த்தைகள் தேய்ந்துபோன காலத்தில்
கொடும் தேளாய் கொட்டுவது
காய்வது
மிக நல்லது.

Advertisements
கவிதை, கவிதைகள், Uncategorized இல் பதிவிடப்பட்டது . Leave a Comment »

சாளரம் வழிச் சென்ற முத்தம்

ஒரு முத்தம்
வாழ்வு முழுக்க நினைவிலிருக்கும்
ஒரு முத்தம்
நமக்கு வேண்டும்

ஆன்மாவின் பருண்மையில்
அது தங்கியிருக்க வேண்டும்

சிப்பி பிளந்து ஒளி வீச
ஒரு மழைத் துளிக்கென
காத்துக் கிடக்கிறது ஒரு முத்து

பாலையில் பூத்த மலரொன்று
தவித்துக் காத்துக் கிடக்கிறது
காணா காதலனை

சாளரம் இரவைத் திறக்கிறது
நிலவு அழைக்கிறது
உன் விழியால் என் விழியைத் திறந்துவிடு

மொழிச் சாரலை விலத்தி
காதல் சாளரத்தை
காற்றில் இசைக்கவிடு

நிலவு சாளரத்தின் வழி நுழைவதில்லை
காதலின் ஊற்றாகத்தான்

13.02.2014

பாரசீக சூஃபி கவிஞர் ரூமியின் கவிதையொன்றின் மொழியாக்கத்தை வாசித்த உந்துதலில் எழுதியது.

கவிதை இல் பதிவிடப்பட்டது . Leave a Comment »
%d bloggers like this: