ஒரு குழந்தையைக் கொலை செய்வது எப்படி

ஒரு குழந்தையைக் கொலை செய்வது எப்படி

என்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிகளை

யாம் தருகிறோம்

மலங்க மலங்க விழித்து வரும்

அப்பாலகனை அரவணைத்து

பாதுகாப்பானதொரு பங்கரில் அமர்த்துங்கள்

கனிவாக பேசுங்கள்

பாலகனுக்கு பால் பருகத் தாருங்கள்

இனிப்பான பிஸ்கோத்துகளை

உண்ணத் தாருங்கள்

அவனை நிம்மதியாக இருக்க விடுங்கள்

உத்தரவிற்காகக் காத்திருங்கள்

கிடைத்ததும்

அவனது பச்சிளம் மார்பகங்களைத் துளைத்து

உமது துவக்குக் குண்டுகளைப் பாய்ச்சுங்கள்

இவண்

இலங்கை அரசாங்கம்

ஐநா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி

%d bloggers like this: