வந்து வ

முதல் மூன்று பிரச்சினைகளையும் வெற்றிகரமாக தீர்த்த வ வால் தீர்க்கவே முடியாத பிரச்சினைகள் சில, பிரதிக் களனில் திரியத் தொடங்கிய நாள் முதலே பீடித்திருந்தன. நண்பர்கள் அதற்கு சூட்டியிருந்த பட்டப் பெயர் “வந்து வ”.

இதை எழுத உத்தேசம், அதை எழுத உத்தேசம் என்று அவ்வப்போது அறிவித்து கொண்டிருப்பது வ வின் வாடிக்கை. ஆனால், ஒரு வெங்காயமும் வராது. வ வை எப்போதாவது வாசிப்பவர்கள்கூட இவனது அறிவிப்புகளை கவனித்து வந்து சலிப்பு முற்றி “ஒரு வெளக்கெண்ணெயும் உருப்படியாக எழுதவியலாத விளங்காப்பயல் இந்த வ” என்று விளாசும் அளவுக்கு தெளிவாக வெளங்கிப் போனது.

“வந்து வ” என்றும் சில வட்டாரங்களில் ”விளங்கா வெட்டி வ” என்றும் வ வழங்கப்படலானான்.

தனக்கு சூட்டப்பட்டிருந்த பட்டப் பெயர்களை ஆரம்பத்தில் விளையாட்டாகவே எதிர்கொண்டான்.

வந்து வ

வரும் வ

வராது வ

வரும் ஆனா வராது வ

வந்தாலும் வரும் வ

வரவே வராது வ

வராமல் போனால் என்ன வே

லேட்டா வந்தாலும்

லேட்டஸ்ட்டா வருவான் வ

என்று கிறுக்கி வந்தனம் செய்தான்.

கொஞ்ச காலம்தான் இந்த வந்தனமெல்லாம். வம்புக்குப் பிறந்தவனுக்கு வணக்கமெல்லாம் எத்தனை நாள் விளங்கும்.

“வந்து வ” வெகு சீக்கிரத்திலேயே வண்டை வண்டையாக ஏசத் தொடங்கிவிட்டான்.

“வசவு வ” வானான்.

வ (எ) வளையாபதி – (பின் நவீனத் தமிழ் காவியம்)

வள் வ

நான் - ஃபிக்‌ஷன் இல் பதிவிடப்பட்டது . குறிச்சொற்கள்: . Leave a Comment »

வ (எ) வளையாபதி – (பின் நவீனத் தமிழ் காவியம்)

12.12.12 ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12 மணிக்கும் 12.30 ற்கும் இடையில், ஃபேஸ் புக்கில் நடந்த ஒரு சில்மிஷச் சில்லறைச் சண்டையிலே வ (எ) வளையாபதி பிறந்தான்.

தமிழிலே ஒரு நவீன காவியத்தைப் படைத்துவிட வேண்டும் என்ற அளப்பரிய அவாவும், தலைகீழாக நின்று பிரயத்தனம் செய்தாலும் நீ ஒரு நான் – ஃபிக்‌ஷன் ஆசாமிதான் என்ற நண்பர்களின் கேலிக்கும் தவப்புதல்வனாக, மலினமான பிரதிகளின் பாழ் பரப்பு என்று பழிப்புக் காட்டிவந்த அக்கால தமிழ் இலக்கியப் பரப்பில் வந்து விழத் துணிந்தான்.

கருவிலே திருவான வ வின் முன் எழுந்த முதல் பிரச்சினை, என்ன புனைப் பெயரைக் கைக்கொள்வது என்பதாக இருந்தது. வம்பிலே விளைந்தவன் என்பதைக் குறிப்பால் உணர்த்தவல்லதாக இருக்கவேண்டும். இலக்கிய நயம் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.  Abstract ஆக, ஒரே சொல்லாக, வல்லினம் அல்லாது வல்லினத்தை – வன்மையைக் குறிப்பதாக இருக்க வேண்டும். வ என்ற இடையினம் கனகச்சிதமாக இருந்தது.

வ வின் முன் எழுந்த அடுத்த பிரச்சினை, என்ன பெயரைச் சூட்டிக் கொள்வது? உலக இலக்கியங்களைக் கரைத்துக் குடித்த கம்பீரமும் உள்ளூர் இலக்கியப் பாரம்பரியத்தில் ஊறிய தொனியையும் உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். Kafka வின் K போல வ வுக்கு பொருந்திவர வேண்டும். வ – வளையாபதி.

மூன்றாது முக்கிய பிரச்சினையாக வ வின் முன் நின்றது வாழ்த்துப் பா.

தமிழ்க் கவி மரபில் நின்று வ புனைந்த பா வானது இஃதாக அமைந்தது:

வந்தேன்

வாதாபி கொன்றேன்

விதிர்த்தேன் விரிகாவிரி

வீணை வேந்தன் வென்றேன்

தந்தேன் தீந்தமிழ்

சலதரன் செப்பல்

வணங்கி வாழ்த்த

வாவென்பேன்

வாழிய வாழியவே!

வந்து வ

வள் வ

நான் - ஃபிக்‌ஷன் இல் பதிவிடப்பட்டது . குறிச்சொற்கள்: . Leave a Comment »
%d bloggers like this: